طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مدل سازي سيستم سه تايي الکتروليتي NaCi/LiCi/H2O در گستره غلظتي محلولهاي رقيق تا نزديک به اشباع بر اساس مدل برهمکنش يوني پيترز

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده