طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بخش اول: بررسي واکنش سه جزيي اسنفتن کوئين، پرولين و دوقطبي دوست هاي مختلف تحت سه روش حرارتي کلاسيک، امواج مايکروويوو مافوق صوت بخش دوم بررسي شيميايي علل مقاومت جوي ايراني نسبت به جوانه زني پيش از برداشت

تب‌های اولیه