طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بخش اول: بررسي واکنش سه جزيي اسنفتن کوئين، پرولين و دوقطبي دوست هاي مختلف تحت سه روش حرارتي کلاسيک، امواج مايکروويوو مافوق صوت بخش دوم بررسي شيميايي علل مقاومت جوي ايراني نسبت به جوانه زني پيش از برداشت

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده