طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۱) استخراج و پيش تغليظ مقادير جزئي فلز روي توسط ديسکهاي اکتادسيل سيليکاي اصلاح شده با بازشيف ‎۲)طراحي و

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده