طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

الف) بررسي اثر کاتاليستي منگنز دي اکسيد در اکسايش ترکيبات آلي به وسيله پرمنگنات ب)روشي نوين

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده