طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۱-واکنش بيجينلي: سنتز دي هيدرو پيريميدينون ها و ترکيبات اسپاير و جديد ‎۲-شيمي سبز:اکسايش ترکيبات آلي بوسيله پرمننگنات پتاسيم نشانده شده بر روي بستر مونتموريلونيت K10

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده