طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

سنتز نوين دي کلرواسپير لاکتام ها و بيس دي کلرواسپيرو لاکتام ها و مطالعه دي فسفرينين ها با استفاده از روش هاي نظري

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده