طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

‎۱- استخراج مقادير بسيار کم مس با فازهاي جامد و اندازه گيري به روش اسپکتر و فتومتري ‎۲- استخراج و اندازه گيري مقادير ناچيز آهن

تب‌های اولیه