طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي مقايسه‌اي نگرش مديران و دبيران دبيرستانهاي پسرانه شهر قم در مورد عوامل مؤثر بر ارتقاء و کاهش بهره‌وري نيروي انساني در سا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده