طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي رابطه بين برخي از ويژگي هاي اجتماعي، اقتصادي خانواده با موقعيت و افت تحصيلي دانش آموزان سال سوم راهنمايي شهرستان ميانه د

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده