طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي پترولوژيکي توده هاي نفوذي شمال و شرق قزوين و پتانسيل هاي اقتصادي منطقه(روستاي آلولک در شمال و شکرناب در شرق قزوين)

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده