طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تاثير صنعت بر فعاليتهاي کشاورزي شهرستان اراک مورد: دهستان شراء و بخش مرکزي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده