طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسي فلور جلبکي درياچه اروميه
بررسي فلور جلبکي درياچه اروميه
بررسي فونستيک پروانه هاي روز پرواز  (RHOPALOCERA) زيراب سوادکوه
بررسي فونستيک پروانه هاي روز پرواز (RHOPALOCERA) زيراب سوادکوه
بررسي فيتو شيميايي و تعيين مواد موثره با خواص آنتي اکسيدان و ضد ميکروب از گياهان جنس مريم گلي Salvia chloroleuca   و Salvia ar
بررسي فيتو شيميايي و تعيين مواد موثره با خواص آنتي اکسيدان و ضد ميکروب از گياهان جنس مريم گلي Salvia chloroleuca و Salvia ar
بررسي فيتوشيميايي عصاره دو گونه سالويا ‎۱- سالويا ارموفيلا ‎۲- سالويا سهنديکا
بررسي فيتوشيميايي عصاره دو گونه سالويا ‎۱- سالويا ارموفيلا ‎۲- سالويا سهنديکا
بررسي محاسباتي اثر ليگاند محوري روي فعاليت اکسوفلورين در پروسه تخريب هيم
بررسي محاسباتي اثر ليگاند محوري روي فعاليت اکسوفلورين در پروسه تخريب هيم
بررسي محاسباتي فرايند تبديل وردوهيم به بيلي وردين در حضور دي اکسيژن
بررسي محاسباتي فرايند تبديل وردوهيم به بيلي وردين در حضور دي اکسيژن
بررسي محتوايي و زباني غزليات قلندري قرن ششم هجري ( بعد از عصر حکيم سنايي تا پايان قرن ششم )
بررسي محتوايي و زباني غزليات قلندري قرن ششم هجري ( بعد از عصر حکيم سنايي تا پايان قرن ششم )
بررسي محيط زيست رود شور ( شهرستان رباط کريم )
بررسي محيط زيست رود شور ( شهرستان رباط کريم )
بررسي مدلهاي پيوند در جدولهاي پيشايندي از ديدگاه بيزي
بررسي مدلهاي پيوند در جدولهاي پيشايندي از ديدگاه بيزي
بررسي مدول هاي آرتيني روي حلقه هاي نزديک به حلقه هاي جابه جايي
بررسي مدول هاي آرتيني روي حلقه هاي نزديک به حلقه هاي جابه جايي
بررسي مسائل ژئو مور فوديناميک شمال غرب تهران ( منطقه حد فاصل بين دره درکه تا مسيل کن )
بررسي مسائل ژئو مور فوديناميک شمال غرب تهران ( منطقه حد فاصل بين دره درکه تا مسيل کن )
بررسي مشکلات رفتاري - هيجاني در فرزندان مبتلايان به اختلال دو قطبي در مقايسه با گروه گواه
بررسي مشکلات رفتاري - هيجاني در فرزندان مبتلايان به اختلال دو قطبي در مقايسه با گروه گواه
بررسي معياري برحسب مقادير ويژه در ارزيابي کيفيت تصاوير
بررسي معياري برحسب مقادير ويژه در ارزيابي کيفيت تصاوير
بررسي موانع تغيير برنامه هاي درسي دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران
بررسي موانع تغيير برنامه هاي درسي دانشگاهي از ديدگاه اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي و علوم پزشکي شهيد بهشتي تهران
بررسي موتاسيون هاي ژن MEFV در افراد مبتلا به تب مديترانه اي در ايران
بررسي موتاسيون هاي ژن MEFV در افراد مبتلا به تب مديترانه اي در ايران
بررسي مورفولوژيکي و کروموزومي تعدادي از گونه هاي بومي( SILENE L (CARYOPHYLLACEAEاز ايران
بررسي مورفولوژيکي و کروموزومي تعدادي از گونه هاي بومي( SILENE L (CARYOPHYLLACEAEاز ايران
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان مقطع کارشناس دانشگاه شهيد بهشتي در زمينه خصوصيات، راههاي انتقال، پيشگيري و ابعاد اخلاقي، اجتماعي و
بررسي ميزان آگاهي دانشجويان مقطع کارشناس دانشگاه شهيد بهشتي در زمينه خصوصيات، راههاي انتقال، پيشگيري و ابعاد اخلاقي، اجتماعي و
بررسي ميزان شيوع اختلال نارسايي توجه - بيش فعالي ( ADHD ) در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي ميزان شيوع اختلال نارسايي توجه - بيش فعالي ( ADHD ) در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي ميزان شيوع کودک آزاري در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان هاي تهران
بررسي ميزان شيوع کودک آزاري در دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان هاي تهران
بررسي ميزان فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي ميزان فرسودگي شغلي اعضاي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي ميزان مشابهت بين سبک يادگيري دانشجويان و سبک تدريس مدرس و رابطه آن با ميزان رضايت دانشجو از کلاس
بررسي ميزان مشابهت بين سبک يادگيري دانشجويان و سبک تدريس مدرس و رابطه آن با ميزان رضايت دانشجو از کلاس
بررسي ميزان مقاومت روش کنترل کيفيتي بر روي پاندول وارونه دو بعدي
بررسي ميزان مقاومت روش کنترل کيفيتي بر روي پاندول وارونه دو بعدي
بررسي ناپايداري در برهم کنش پالسهاي قوي مايکروويو با پلاسما
بررسي ناپايداري در برهم کنش پالسهاي قوي مايکروويو با پلاسما
بررسي ناپايداري نا پيوستگي مماسي در سيال تراکم پذير متناهي تحت شرايط تشديد
بررسي ناپايداري نا پيوستگي مماسي در سيال تراکم پذير متناهي تحت شرايط تشديد

صفحه‌ها