طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسي تاثيرروش تصورهدايت شده باموسيقي برکاهش استرس، افسردگي و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک
بررسي تاثيرروش تصورهدايت شده باموسيقي برکاهش استرس، افسردگي و اضطراب مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک
بررسي تاثيرکاربرد تلفيقي کودهاي آلي و شيميايي با باکتري هاي تقويت کننده رشد ( PGPR ) بر قابليت دسترسي عناصر غذايي خاک و عملکر
بررسي تاريخچه مسجد جامع کبير يزد
بررسي تاريخچه مسجد جامع کبير يزد
بررسي تاکزنوميکي گياهان داروئي معطر و رنگي ايران
بررسي تاکزنوميکي گياهان داروئي معطر و رنگي ايران
بررسي تاکسونومي جنس Tetrataenium Apiaceae با تاکيد بر صفات ميکرومورفولوژي دانه گرده و ميوه و مقايسه ترکيبات اسانس گونه هاي اين
بررسي تاکسونومي جنس Tetrataenium Apiaceae با تاکيد بر صفات ميکرومورفولوژي دانه گرده و ميوه و مقايسه ترکيبات اسانس گونه هاي اين
بررسي ترکيبات تشکيل دهنده اسانس دو گونه بومي ايران Hippomarathrum microcarpum & Stachys pilifera
بررسي ترکيبات تشکيل دهنده اسانس دو گونه بومي ايران Hippomarathrum microcarpum & Stachys pilifera
بررسي تشکليل کمپلکس هاي دي متيل قلع (IV) با آدنوزين و گوآنوزين ‎۵ منو فسفات در محيط مائي و مطالعه پايداري آنها
بررسي تشکليل کمپلکس هاي دي متيل قلع (IV) با آدنوزين و گوآنوزين ‎۵ منو فسفات در محيط مائي و مطالعه پايداري آنها
بررسي تشکيل کمپلکس دي متيل قلع (IV) با تريپتوفان ، فنيل آلانين ، و تيروزين و محاسبه ثابت پايداري آنها در محيط آبي
بررسي تشکيل کمپلکس يون روي با  ‎5,10,15,20tetrakis(4-sulphonatophen) porphyine و تعيين ثابت پايداري گونه هاي تشکيل شده
بررسي تشکيل کمپلکس يون روي با ‎5,10,15,20tetrakis(4-sulphonatophen) porphyine و تعيين ثابت پايداري گونه هاي تشکيل شده
بررسي تصفيه پذيري شيرابه زباله با روش انعقاد الکتريکي
بررسي تصفيه پذيري شيرابه زباله با روش انعقاد الکتريکي
بررسي تطبيقي تعزيه و تراژدي
بررسي تطبيقي تعزيه و تراژدي
بررسي تنوع شيميايي اسانس توده هاي بومي گشنيز (Coriandrum sativum L) در ايران
بررسي تنوع ژنتيکي برخي ارقام انار ايران با استفاده از مارکرهاي مولکولي RAPD
بررسي تنوع ژنتيکي برخي ارقام انار ايران با استفاده از مارکرهاي مولکولي RAPD
بررسي تنوع ژنتيکي برخي ارقام پنبه و هيبريدهاي آن با استفاده از مارکرهاي مولکولي RAPD
بررسي تنوع ژنتيکي برخي ارقام پنبه و هيبريدهاي آن با استفاده از مارکرهاي مولکولي RAPD
بررسي تنوع ژنتيکي و فيتو شيميايي برخي جمعيت هاي آويشن شيرازي در ايران
بررسي تنوع ژنتيکي و فيتو شيميايي برخي جمعيت هاي آويشن شيرازي در ايران
بررسي جايگاه EIS  ( تأثير مسائل محيطي ) در معماري منظر
بررسي جايگاه EIS ( تأثير مسائل محيطي ) در معماري منظر
بررسي حساسيت عامل نفوذ حرارتي مخلوط سيالات دو اتمي و دو اتمي- تک اتمي به ناهمسانگردي ( ناهمگني) پتانسيل بين مولکولي حاصل ازتغي
بررسي حساسيت عامل نفوذ حرارتي مخلوط سيالات دو اتمي و دو اتمي- تک اتمي به ناهمسانگردي ( ناهمگني) پتانسيل بين مولکولي حاصل ازتغي
بررسي خاصيت کاتاليستي  Co/HMS در واکنش اکسيداسيون سيکلوهگزن
بررسي خاصيت کاتاليستي Co/HMS در واکنش اکسيداسيون سيکلوهگزن
بررسي خواص ترابرد نانو ترانزيستورهاي لوله هاي کربني
بررسي خواص ترابرد نانو ترانزيستورهاي لوله هاي کربني
بررسي خواص مگنتو الکتريک اکسيدهاي منگنز خاک هاي نادر با رويکرد تقارني نظريه گروه
بررسي خواص مگنتو الکتريک اکسيدهاي منگنز خاک هاي نادر با رويکرد تقارني نظريه گروه
بررسي دانه گرده قبيله آنتيميده در ايران
بررسي دشواريهاي دانشجويان دوره دوم کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي ( دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي ) در
بررسي دشواريهاي دانشجويان دوره دوم کارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي ( دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي ) در
بررسي دشواريهاي دانشجويان دوره سوم کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات انگليسي (دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي)
بررسي دشواريهاي دانشجويان دوره سوم کارشناسي ارشد رشته زبان و ادبيات انگليسي (دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي)
بررسي دلايل طبقه بندي پرندگان حلال و حرام گوشت از جنبه فقهي و علمي
بررسي دلايل طبقه بندي پرندگان حلال و حرام گوشت از جنبه فقهي و علمي

صفحه‌ها