طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسي اجزا تشکيل دهنده اسانس و اثرات آنتي باکتريال گياه Betonica grandiflora Willd
بررسي اجزاي تشکيل دهنده اسانس و عصاره دو گياه Tanacetum canescens   و  Tanacetum turcomanicum
بررسي اجزاي تشکيل دهنده اسانس و عصاره دو گياه Tanacetum canescens و Tanacetum turcomanicum
بررسي اجمالي قابليت هاي طبيعي استان مازندران در وضعيت موجود
بررسي اجمالي قابليت هاي طبيعي استان مازندران در وضعيت موجود
بررسي اجمالي منابع اقتصادي استان مازندران
بررسي اجمالي منابع اقتصادي استان مازندران
بررسي اعتبار و روايي مقياس نگرش هاي مربوط به انتخاب همسر
بررسي اعتبار و روايي مقياس نگرش هاي مربوط به انتخاب همسر
بررسي الکتروشيميايي و تعيين مقدار افدرين با استفاده از الکترود اصلاح شده با نانولوله هاي کربني چند ديواره
بررسي الکتروشيميايي و تعيين مقدار افدرين با استفاده از الکترود اصلاح شده با نانولوله هاي کربني چند ديواره
بررسي امکان استفاده از کمپوست زباله و کودهاي آلي به جاي کود شيميايي در زراعت گوجه فرنگي
بررسي امکان استفاده از کمپوست زباله و کودهاي آلي به جاي کود شيميايي در زراعت گوجه فرنگي
بررسي امکان تشخيص نوع سنگ کليه در عکس هاي IVP  با کمک تکنيک پردازش تصوير
بررسي امکان تشخيص نوع سنگ کليه در عکس هاي IVP با کمک تکنيک پردازش تصوير
بررسي امکان وجود روشي براي مشاهده برانگيختگي امواج Zero - sound در فلزات
بررسي امکان وجود روشي براي مشاهده برانگيختگي امواج Zero - sound در فلزات
بررسي امکان يافتن نوع جديدي از ناپايداري ها در پلاسماي تخليه الکتريکي که در ميدان الکتريکي ثابت قرار گرفته اند
بررسي امکان يافتن نوع جديدي از ناپايداري ها در پلاسماي تخليه الکتريکي که در ميدان الکتريکي ثابت قرار گرفته اند
بررسي امکان پذيري و چگونگي ايجاد موسسه تحقيقات دانشگاه شهيدبهشتي
بررسي امکان پذيري و چگونگي ايجاد موسسه تحقيقات دانشگاه شهيدبهشتي
بررسي انگل هاي خوني ماهيان خاوياري ( اوزون بون _ قره برون )
بررسي انگل هاي خوني ماهيان خاوياري ( اوزون بون _ قره برون )
بررسي بسيط بودن جبرهاي آسوده
بررسي بسيط بودن جبرهاي آسوده
بررسي بين جمعيتي و تنوع ژنتيکي جنس آفانيوس در چشمه هاي آبگرم حوضه آبريز هرمز بااستفاده از روش PCR-RFlLP
بررسي بين جمعيتي و تنوع ژنتيکي جنس آفانيوس در چشمه هاي آبگرم حوضه آبريز هرمز بااستفاده از روش PCR-RFlLP
بررسي بيولوژي و اکولوژي گل خورک هاي سواحل استان هرمزگان
بررسي بيولوژي و اکولوژي گل خورک هاي سواحل استان هرمزگان
بررسي تئوري و تجربي ستون پلاسماي توليد شده توسط سرفاترون
بررسي تئوري و تجربي ستون پلاسماي توليد شده توسط سرفاترون
بررسي تاثير برگزاري کلاس هاي توجيهي در آغاز ترم اول ورود به دانشگاه بر موفقيت تحصيلي دانشجويان ورودي مهرماه سال ‎۱۳۸۲
بررسي تاثير برگزاري کلاس هاي توجيهي در آغاز ترم اول ورود به دانشگاه بر موفقيت تحصيلي دانشجويان ورودي مهرماه سال ‎۱۳۸۲
بررسي تاثير تنش هاي شوري و خشکي بر خصوصيات جوانه زني برخي از گونه هاي دارويي
بررسي تاثير تنش هاي شوري و خشکي بر خصوصيات جوانه زني برخي از گونه هاي دارويي
بررسي تاثير دوره آماده سازي و مسابقات سوپر ليگ باشگاه هاي ايران بر ترکيب بدن، عوامل آمادگي جسماني و هماتولوژيکي بازيکنان نخبه
بررسي تاثير دوره آماده سازي و مسابقات سوپر ليگ باشگاه هاي ايران بر ترکيب بدن، عوامل آمادگي جسماني و هماتولوژيکي بازيکنان نخبه
بررسي تاثير رفتار والدين روي ريتم هاي فيزيولوژيک ( زيستي ) فرزندان
بررسي تاثير رفتار والدين روي ريتم هاي فيزيولوژيک ( زيستي ) فرزندان
بررسي تاثير ساختار خانواده ، محيط خانوادگي و ارتباط با مدرسه بر خطر پذيري دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران
بررسي تاثير ساختار خانواده ، محيط خانوادگي و ارتباط با مدرسه بر خطر پذيري دانش آموزان دبيرستانهاي شهر تهران
بررسي تاثير پرتو فرابنفش پالسي(‎3۵۵ nm و ‎266 nm ) برغيرفعال سازي ويروس BVD
بررسي تاثير پرتو فرابنفش پالسي(‎3۵۵ nm و ‎266 nm ) برغيرفعال سازي ويروس BVD
بررسي تاثير چگالي يون هاي مثبت بر ويژگي هاي غلاف پلاسمايي چند مولفه اي
بررسي تاثير چگالي يون هاي مثبت بر ويژگي هاي غلاف پلاسمايي چند مولفه اي
بررسي تاثير کادميوم بر روي رشد گياه کلروفيتوم کوموسوم
بررسي تاثير کادميوم بر روي رشد گياه کلروفيتوم کوموسوم

صفحه‌ها