طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسي امکان وجود روشي براي مشاهده برانگيختگي امواج Zero - sound در فلزات
بررسي امکان وجود روشي براي مشاهده برانگيختگي امواج Zero - sound در فلزات
خديجه علوی, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: LAS 3 1386

صفحه‌ها