طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از تئوري دمپستر - شفر در حوضه آبخيز لاجيم
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از تئوري دمپستر - شفر در حوضه آبخيز لاجيم
حسین پورعلی, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: ERT 39 1388, حاوي CD ;

صفحه‌ها