طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

پلي مورفيسم آلل هاي  HLA-D در کودکان ايراني مبتلا به آرتريت روماتوئيد جوانان (JRA)
پلي مورفيسم آلل هاي HLA-D در کودکان ايراني مبتلا به آرتريت روماتوئيد جوانان (JRA)
پليمريزاسيون اکسايشي ‎۳ و ‎۴- اتيلن دي اکسي تيوفن توسط کاتاليزورهاي پورفيرين و فتالوسيانين تتراسولفونه
پليمريزاسيون اکسايشي ‎۳ و ‎۴- اتيلن دي اکسي تيوفن توسط کاتاليزورهاي پورفيرين و فتالوسيانين تتراسولفونه
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از تئوري دمپستر - شفر در حوضه آبخيز لاجيم
پهنه بندي خطر زمين لغزش با استفاده از تئوري دمپستر - شفر در حوضه آبخيز لاجيم
پيام نيچه
پيام نيچه
پيش بيني ساختارهاي توافقي مدلهاي خطي پويا
پيش بيني ساختارهاي توافقي مدلهاي خطي پويا
پيش تغليظ مقادير جزئي روي در آبهاي طبيعي با ديسک هاي غشائي اکتادسيل سيليکاي پيوندي اصلاح شده توسط ۲- { 2- (‎6- بنزوتيازوليل) آ
پيش تغليظ مقادير جزئي روي در آبهاي طبيعي با ديسک هاي غشائي اکتادسيل سيليکاي پيوندي اصلاح شده توسط ۲- { 2- (‎6- بنزوتيازوليل) آ
پيش تغليظ مقادير جزئي طلا در آبهاي طبيعي به وسيله ديسک هاي اکتا دسيل سيليکاي اصلاح شده توسط ‎۵- ( پارا دي متيل آمينو بنزيليدن
پيش تغليظ مقادير جزئي طلا در آبهاي طبيعي به وسيله ديسک هاي اکتا دسيل سيليکاي اصلاح شده توسط ‎۵- ( پارا دي متيل آمينو بنزيليدن
پژوهش در رفتار مجانبي بعضي منحني هاي تعريف شده روي نيم گروه هاي عمومي و کاربرهاي آنها
پژوهش در رفتار مجانبي بعضي منحني هاي تعريف شده روي نيم گروه هاي عمومي و کاربرهاي آنها
پژوهش در مورد وجود و تقريب جوابهاي بعضي از نامساويهاي تغييراتي
پژوهش در مورد وجود و تقريب جوابهاي بعضي از نامساويهاي تغييراتي
پژوهشي در فلسفه ماکس شلر نقش منطق دل در فلسفه ماکس شلر
پژوهشي در فلسفه ماکس شلر نقش منطق دل در فلسفه ماکس شلر
چکيده نامه و راهنماي بازيابي مدارک بخش تک نگاري(مونوگراف) مرکز اسناد و تحقيقات دانشکده معماري و شهرسازي
چکيده نامه و راهنماي بازيابي مدارک بخش تک نگاري(مونوگراف) مرکز اسناد و تحقيقات دانشکده معماري و شهرسازي
چگالي و همريختي گرافها
چگالي و همريختي گرافها
ژئو شيمي بيوتيت هاي کانسارهاي مس پورفيري علي آباد _ دره زرشک در استان يزد
ژئو شيمي بيوتيت هاي کانسارهاي مس پورفيري علي آباد _ دره زرشک در استان يزد
کابرد روش هاي ماکسيمم درستنمايي، معادلات براوردگر تعميم يافته وزني و جانهي چندگانه براي تحليل داده هاي طولي با پاسخ ترتيبي با
کارايي کاهش نوفه براي خم برازاني در مدل هاي خم رشد
کارايي کاهش نوفه براي خم برازاني در مدل هاي خم رشد
کاربرد GIS در مکان يابي مراکز دفن زباله شهري بر اساس معيارها و ضوابط زيست محيطي
کاربرد GIS در مکان يابي مراکز دفن زباله شهري بر اساس معيارها و ضوابط زيست محيطي
کاربرد الکترودهاي يون اسکتيو در شيمي کلينيک ( پزشکي )
کاربرد الکترودهاي يون اسکتيو در شيمي کلينيک ( پزشکي )
کاربرد انرژي هاي تجديد شونده در مسکن و توسعه روستايي
کاربرد انرژي هاي تجديد شونده در مسکن و توسعه روستايي
کاربرد روش اختلال در محاسبات طراحي حفاظ با استفاده از کد MCNP
کاربرد روش اختلال در محاسبات طراحي حفاظ با استفاده از کد MCNP
کاربرد روش انتگرال مرزي براي آناليز توريهاي هولوگرافيک با بازتاب متغير
کاربرد روش انتگرال مرزي براي آناليز توريهاي هولوگرافيک با بازتاب متغير
کاربرد روش جانهي چندگانه با استفاده از توزيع پيشگوي پسين براي تحليل داده هاي با متغيرهاي کمکي گم شده
کاربرد روش جانهي چندگانه با استفاده از توزيع پيشگوي پسين براي تحليل داده هاي با متغيرهاي کمکي گم شده
کاربرد روش هاي ماکسيمم درستنمايي، معادلات براوردگر تعميم يافته وزني و جانهي چند گانه براي تحليل داده هاي طولي با پاسخ ترتيبي ب
کاربرد روش هاي ماکسيمم درستنمايي، معادلات براوردگر تعميم يافته وزني و جانهي چند گانه براي تحليل داده هاي طولي با پاسخ ترتيبي ب
کاربرد سيستم هاي خبره در علامت گذاري طنين سيگنال صحبت به صورت خودکار
کاربرد سيستم هاي خبره در علامت گذاري طنين سيگنال صحبت به صورت خودکار
کاربرد طراحي آزمايش براي بهينه کردن روش استخراج با غشاي الکتريکي متصل شده به الکتروفورز موئين جهت اندازه گيري علف کش هاي فنوکس
کاربرد طراحي آزمايش براي بهينه کردن روش استخراج با غشاي الکتريکي متصل شده به الکتروفورز موئين جهت اندازه گيري علف کش هاي فنوکس

صفحه‌ها