طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

يک رهيافت جديد در قاعده جمع پذيري انرژي: تقسيم بندی مولکولي از طريق اتم بجاي پيوند
يک رهيافت جديد در قاعده جمع پذيري انرژي: تقسيم بندی مولکولي از طريق اتم بجاي پيوند
روح اله فيروزي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCI 143 1385

صفحه‌ها