طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

همولوژي، کوهمولوژي و ضربگر شور جبرهاي لي
همولوژي، کوهمولوژي و ضربگر شور جبرهاي لي
هنجاريابي 97-ISALEM و مقايسسه سبکهاي يادگيري شناختي دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه شهيد بهشتي
هنجاريابي 97-ISALEM و مقايسسه سبکهاي يادگيري شناختي دانشجويان دانشکده هاي مختلف دانشگاه شهيد بهشتي
هنجاريابي 97-ISALEM و مقايسه سبک هاي يادگيري شناختي در دانش آموزان ‎۱۱ تا ‎۱۸ ساله تهران
هنجاريابي 97-ISALEM و مقايسه سبک هاي يادگيري شناختي در دانش آموزان ‎۱۱ تا ‎۱۸ ساله تهران
هنجاريابي و بررسي ساختار عاملي آزمون شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (۲-MMPI)
هنجاريابي و بررسي ساختار عاملي آزمون شخصيتي چند وجهي مينه سوتا (۲-MMPI)
هنرمحيطي
هنرمحيطي
واکنش حلقه زايي [ ۴+‎۱ ] ايزوسيانيدها با ترکيبات کربوئيل دار کم الکترون سير نشده _ a، b. سنتز و مطالعه فعاليت بيولوژيکي برخي ف
واکنش حلقه زايي [ ۴+‎۱ ] ايزوسيانيدها با ترکيبات کربوئيل دار کم الکترون سير نشده _ a، b. سنتز و مطالعه فعاليت بيولوژيکي برخي ف
واکنش هاي چند جزيي جديد بر اساس شيمي ايزوسيانيدها
واکنش هاي چند جزيي جديد بر اساس شيمي ايزوسيانيدها
وداع با برشت
وداع با برشت
وريستورهاي سراميکي اکسيد روي
وريستورهاي سراميکي اکسيد روي
ويژگي هاي توزيع نرمال بريده شده و کاربرد آن در استنباط بيزي
ويژگي هاي توزيع نرمال بريده شده و کاربرد آن در استنباط بيزي
ويژگيهاي پترولوژيکي سنگهاي ماگمايي، زونهاي دگرساني و ارتباط آنها با کاني سازي محور اهر _ جلفا
ويژگيهاي پترولوژيکي سنگهاي ماگمايي، زونهاي دگرساني و ارتباط آنها با کاني سازي محور اهر _ جلفا
يک بررسي جامع نظري از قواعد جمع پذيري انرژي در هيدروکربنها و سولفوردي آميدها و مشتقاتشان
يک بررسي جامع نظري از قواعد جمع پذيري انرژي در هيدروکربنها و سولفوردي آميدها و مشتقاتشان
يک رهيافت جديد در قاعده جمع پذيري انرژي: تقسيم بندی مولکولي از طريق اتم بجاي پيوند
يک رهيافت جديد در قاعده جمع پذيري انرژي: تقسيم بندی مولکولي از طريق اتم بجاي پيوند
يک روش جديد براي سنتز آريليدين مالونيتريلها
يک روش جديد براي سنتز آريليدين مالونيتريلها
يک روش حساس اندازه گيري ضريب شکست غير خطي مواد با بکار بردن تکنيک انحراف سنجي ماره و جاروب-ذد
يک روش حساس اندازه گيري ضريب شکست غير خطي مواد با بکار بردن تکنيک انحراف سنجي ماره و جاروب-ذد
يک روش ساده براي تهيه کيتين ايمين هاي پراستخلاف
يک روش ساده، تک ظرف و سه جزئي سنتز مشتقات پيريميدو[ ‎۵ - d و ‎۴] پيريميدين تري اون
يک روش ساده، تک ظرف و سه جزئي سنتز مشتقات پيريميدو[ ‎۵ - d و ‎۴] پيريميدين تري اون
يک سلسله مراتب جديد از حساب شهودي
يک سلسله مراتب جديد از حساب شهودي
يک مکانيسم جديد براي مسيريابي تراشه هاي برنامه پذير سه بعدي با هدف بهبود قابليت مسير يابي و امنيت سيگنال ها
يکسو سازي ميدانهاي الکتريکي فرکانس بالا توسط پلاسما
يکسو سازي ميدانهاي الکتريکي فرکانس بالا توسط پلاسما
پاسخ و سازگاری ویسفاتین به تمرین مقاومتی و ارتباط تغییرات آن با مقاومت به انسولین و هورمون های 6-IL و GH
پاسخ و سازگاری ویسفاتین به تمرین مقاومتی و ارتباط تغییرات آن با مقاومت به انسولین و هورمون های 6-IL و GH
پترولوژي سنگ هاي مافيک - الترامافيک شمال شرق هشتجين - ماسوله ( شمال ايران )
پترولوژي سنگ هاي مافيک - الترامافيک شمال شرق هشتجين - ماسوله ( شمال ايران )
پترولوژي سنگ هاي نفوذي جنوب دامغان
پترولوژي سنگ هاي نفوذي جنوب دامغان
پتروگرافي، پتروژنز و مسائل تکتونوماگمائي توده هاي نفوذي چهارگوش ۱۰۰۰۰۰/‎۱ کر سفيد ( زون سنندج - سيرجان)
پتروگرافي، پتروژنز و مسائل تکتونوماگمائي توده هاي نفوذي چهارگوش ۱۰۰۰۰۰/‎۱ کر سفيد ( زون سنندج - سيرجان)

صفحه‌ها