طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

مطالعه ي نظري a - اسيد آمينه خواهي فلز منگنز ( II ) در فاز گازي
مطالعه ي نظري a - اسيد آمينه خواهي فلز منگنز ( II ) در فاز گازي
محمد حسن خدابنده, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCI 300 1391

صفحه‌ها