طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

استخراج و تعيين ساختمان مولکولي مواد طبيعي موجود در گياهان بومي ايران ( فاز اول )
استخراج و تعيين ساختمان مولکولي مواد طبيعي موجود در گياهان بومي ايران ( فاز اول )
استخراج و شناسايي ترکيبات تشکيل دهنده اسانس سه گياه معطر انحصاري ايران، بومادران طالقاني، شقاقل آبي و پونه ساي آذري
استخراج و شناسايي ترکيبات تشکيل دهنده اسانس سه گياه معطر انحصاري ايران، بومادران طالقاني، شقاقل آبي و پونه ساي آذري
استخراج کلاژن، ژلاتين و روغن از پوست و باله تون ماهيان
استراتژي جديد از واکنش يوگي براي سنتز مشتقات ۱، ۲، ‎۳ - تري آزول با سايت فعال آلدهيدي از طريق واکنش کليک
استراتژی جدید از واکنش یوگی برای سنتز مشتقات 1 ، 2 ، 3- تری آزول با سایت فعال آلدهیدی از طریق واکنش کلیک
استراتژی جدید از واکنش یوگی برای سنتز مشتقات 1 ، 2 ، 3- تری آزول با سایت فعال آلدهیدی از طریق واکنش کلیک
استرس و نقش پاکسازي راديکال هاي آزاد توسط گونه هاي مختلف گياه Tanacetum يک مطالعه مقايسه اي در شرايط آزمايشگاهي
استرس و نقش پاکسازي راديکال هاي آزاد توسط گونه هاي مختلف گياه Tanacetum يک مطالعه مقايسه اي در شرايط آزمايشگاهي
استفاده از کمپوست جهت رشد گياه و کنترل بيماري هاي گياهي Use of composted materials as a growing media and plant diseases contr
استفاده از کمپوست جهت رشد گياه و کنترل بيماري هاي گياهي Use of composted materials as a growing media and plant diseases contr
استنباط پارامتري براي فرايندهاي مارکوف متناهي به روش بيز تجربي
استنباط پارامتري براي فرايندهاي مارکوف متناهي به روش بيز تجربي
استنباط پارامتري در زنجيره هاي مارکوف متناهي به روش بيز تجربي
استنباط پارامتري در زنجيره هاي مارکوف متناهي به روش بيز تجربي
استنباط پارامتري در فرايندهاي مارکوف متناهي به روش بيز تجربي
استنباط پارامتري در فرايندهاي مارکوف متناهي به روش بيز تجربي
اشکال اصلي سرمايه اجتماعي ايرانيان در عصر ميانه
اشکال اصلي سرمايه اجتماعي ايرانيان در عصر ميانه
اصل دوگانگي و فراموضعيت در نظريه ميدانهاي کوانتومي همورداي عام
اصل دوگانگي و فراموضعيت در نظريه ميدانهاي کوانتومي همورداي عام
اعلام جغرافيايي در متون ادب فارسي تا قرن هشتم هجري
اعلام جغرافيايي در متون ادب فارسي تا قرن هشتم هجري
اقليم کشاورزي شهرستان دماوند با تاکيد بر کشت سيب
اقليم کشاورزي شهرستان دماوند با تاکيد بر کشت سيب
اقليم کشاورزي و کاربرد آن بر پرورش گل و گياه در شهرستان ري
اقليم کشاورزي و کاربرد آن بر پرورش گل و گياه در شهرستان ري
الشعر السياسي الشيعيي في العصر الاموي
الشعر السياسي الشيعيي في العصر الاموي
القا پلي پلوئيدي در شرايط In Vitro  و اثر آن بر روي ميزان توليد متابوليت هاي ثانويه در گياه شيرين بيان Glycyrrhiza glabra var.
القا پلي پلوئيدي در شرايط In Vitro و اثر آن بر روي ميزان توليد متابوليت هاي ثانويه در گياه شيرين بيان Glycyrrhiza glabra var.
القاي کالوس و بهينه سازي کشت سوسپانسيون سلولي براي گياه پنيرباد
القاي کالوس و بهينه سازي کشت سوسپانسيون سلولي براي گياه پنيرباد
الگوريتم حريصانه براي مساله تشخيص کمترين تعداد هاپلو تايپ ها از ژنو تايپ ها بر پايه پارسيموني
الگوهاي استراتژي سازي و بهره وري نيروي انساني يا رويکرد برنامه ريزي رسمي و بهره وري نيروي انساني
الگوهاي استراتژي سازي و بهره وري نيروي انساني يا رويکرد برنامه ريزي رسمي و بهره وري نيروي انساني
امکان سنجي احداث باغ و مزرعه نمونه اکولوژيک در منطقه آبسرد ، دماوند
امکان سنجي افزايش درآمدهاي مالي دانشکده معماري و شهرسازي
امکان سنجي افزايش درآمدهاي مالي دانشکده معماري و شهرسازي
امکان سنجي تلفيق دو مقوله ارزيابي اثرات توسعه و ارزش گذاري خدمات اکوسيستمي در ايران
امکان سنجي کاهش مصرف کودهاي شيميايي در توليد خيار گلخانه اي ( Cucumis sativus L ) به روش کشت بدون خاک

صفحه‌ها