طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

رويکرد نظام حقوقي ايران به تبعيض مثبت
رويکرد نظام حقوقي ايران به تبعيض مثبت
رويکردها و چالش هاي سر پناه پس از سانحه ( اسکان موقت )
رويکردها و چالش هاي سر پناه پس از سانحه ( اسکان موقت )
زايش طلا، مس و ترکيبات وابسته به آن در رابطه با ماگماتيسم سنوزوئيک ميانه ( آذربايجان شرقي )
زايش طلا، مس و ترکيبات وابسته به آن در رابطه با ماگماتيسم سنوزوئيک ميانه ( آذربايجان شرقي )
زمين شناسي اقتصادي معدن مس چهل کوره (شمال غرب زاهدان)
زمين شناسي اقتصادي معدن مس چهل کوره (شمال غرب زاهدان)
زيرگروه جابجاگر و ضربگر شور از يک زوج  p-گروه هاي متناهي
زيرگروه جابجاگر و ضربگر شور از يک زوج p-گروه هاي متناهي
زيست بوم و مصالح ساختماني
زيست بوم و مصالح ساختماني
ساخت الکترودهاي حساس به آلومينيوم ( III ) با استفاده از ترکيبات Enropheluocilin Phosphorone
ساخت الکترودهاي حساس به آلومينيوم ( III ) با استفاده از ترکيبات Enropheluocilin Phosphorone
ساخت تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز براي انجام تحقيقات در زمينه انرژي خورشيدي
ساخت تجهيزات آزمايشگاهي مورد نياز براي انجام تحقيقات در زمينه انرژي خورشيدي
ساخت مرحله اول يک موش هوشمند
ساخت مرحله اول يک موش هوشمند
ساخت و شناسايي و بررسي ساختمان کريستالي CeCoSb2
ساخت و شناسايي و بررسي ساختمان کريستالي CeCoSb2
ساخت و مشخصه يابي اسپکترومتر تبديل فوريه با استفاده از توري پراش کوک پذير با دما
ساخت و مشخصه يابي اسپکترومتر تبديل فوريه با استفاده از توري پراش کوک پذير با دما
ساخت و مشخصه يابي فيلم هاي نازک گارنت آلاييده به سريم با کمک روش لايهنشاني ليزري
ساخت پرسشنامه سازگاري خوابگاهي و هنجاريابي آن روي دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران
ساخت پرسشنامه سازگاري خوابگاهي و هنجاريابي آن روي دانشجويان دانشگاههاي شهر تهران
ساخت یک روش تکراری کارا برای حل معادلات ماتریسی سیلوستر جفت شده
ساخت یک روش تکراری کارا برای حل معادلات ماتریسی سیلوستر جفت شده
ساخت، روايي و پايايي مقدماتي آزمون تشخيصي اختلال بيان نوشتاري (املا) در دانش آموزان پايه هاي سوم تا پنجم ابتدايي منطقه سه شهر
ساختار جبرهاي باناخ و مدولهاي دوگان ميانگين پذير
ساختار جبرهاي باناخ و مدولهاي دوگان ميانگين پذير
ساختار موضعي نظريه ميدانهاي کوانتومي در فضاي خميده
ساختار موضعي نظريه ميدانهاي کوانتومي در فضاي خميده
ساختار کسري روي BCK - جبرها
ساختار کسري روي BCK - جبرها
سازه متحرک - اسکان موقت يا دائم
سازه متحرک - اسکان موقت يا دائم
سبک قصايد انوري
سبک قصايد انوري
سنتز  y- اسپيروايمينولاکتونهاي داراي هسته ايندنوکينوکساليني با استفاده از تابش ميکروويو
سنتز y- اسپيروايمينولاکتونهاي داراي هسته ايندنوکينوکساليني با استفاده از تابش ميکروويو
سنتز  ساده ۱، ‎۴-بنزو دي آزپين-۲، ‎۵-دي اونها با استفاده از محيط مايعات يوني و شرايط بدون حلال
سنتز ساده ۱، ‎۴-بنزو دي آزپين-۲، ‎۵-دي اونها با استفاده از محيط مايعات يوني و شرايط بدون حلال
سنتز ، شناسايي و بررسي ساختار آلکواکسيدهاي ناجور هسته آلومينيوم و سيليسيم
سنتز ، شناسايي و بررسي ساختار آلکواکسيدهاي ناجور هسته آلومينيوم و سيليسيم
سنتز ، شناسايي و بررسي ساختار کمپلکس هاي سرب ( II ) با ليگاندهاي غير يکسان
سنتز ، شناسايي و بررسي ساختار کمپلکس هاي سرب ( II ) با ليگاندهاي غير يکسان

صفحه‌ها