طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

ارزشيابي توان علمي فارغ التحصيلان رشته معماري مطالعه موردي دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۲-‎۱۳۵۹
ارزشيابي توان علمي فارغ التحصيلان رشته معماري مطالعه موردي دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي ۱۳۸۲-‎۱۳۵۹
ارزيابي اثر بخشي اجراي طرح اعتبار پژوهشي در دانشگاه شهيد بهشتي و ارائه راهکارهاي اصلاحي
ارزيابي اثر بخشي اجراي طرح اعتبار پژوهشي در دانشگاه شهيد بهشتي و ارائه راهکارهاي اصلاحي
ارزيابي ارتباط غناي گونه اي در گياهان کشاورزي خانواده هاي عالي با تعداد گونه هاي موجود در آنها
ارزيابي ارتباط غناي گونه اي در گياهان کشاورزي خانواده هاي عالي با تعداد گونه هاي موجود در آنها
ارزيابي بيمه آماري سيستم پاداش - جريمه فعلي ايران در بيمه شخص ثالث اتومبيل
ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي گياه سرخدار در ايران
ارزيابي تنوع ژنتيکي جمعيت هاي گياه سرخدار در ايران
ارزيابي ديدگاه کارکنان حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي وزارت علوم تحقيقات و فناوري در خصوص شايستگي هاي مديريت مديران مستقر در اين
ارزيابي روند تغيير سيماي سرزمين تهران بر اساس شاخص هاي عملکرد بوم شناختي شبکه سبزراه ها
ارزيابي روند تغيير سيماي سرزمين تهران بر اساس شاخص هاي عملکرد بوم شناختي شبکه سبزراه ها
ارزيابي ساختار ژنتيکي جمعيت هاي گياه مرزه خوزستاني (Khuzistanica Jamzad Satureja.)  با استفاده از نشانگر هاي مولکولي ISSR
ارزيابي ساختار ژنتيکي جمعيت هاي گياه مرزه خوزستاني (Khuzistanica Jamzad Satureja.) با استفاده از نشانگر هاي مولکولي ISSR
ارزيابي سلامت سازماني دانشکده هاي دانشگاه شهيد بهشتي
ارزيابي سلامت سازماني دانشکده هاي دانشگاه شهيد بهشتي
ارزيابي فرايند اهلي شدن Prunus divaricata در اکوسيستم هاي جنگل ، مزرعه و باغچه در استان مازندران
ارزيابي قدرت رقابت ميوه تازه ايران در بازارهاي جهاني
ارزيابي مشارکتي پايداري کشاورزي در منطقه آبسرد دماوند
ارزيابي ميزان ريسک وزني سموم حشره کش در استان هاي پرباران کشور با استفاده از مدل CHEMS
ارزيابي ميزان ريسک وزني سموم حشره کش در استان هاي پرباران کشور با استفاده از مدل CHEMS
ارزيابي نقش بهسازي مديران آموزشي از ديدگاه معلمان : مطالعه موردي در دبيرستانها و مدارس پيش دانشگاهي شهر اردبيل
ارزيابي نقش بهسازي مديران آموزشي از ديدگاه معلمان : مطالعه موردي در دبيرستانها و مدارس پيش دانشگاهي شهر اردبيل
ارزيابي کارايي مکانيزم هاي باز پيکربندي پويا در شبکه هاي ميان ارتباطي
ارزيابي کارايي مکانيزم هاي باز پيکربندي پويا در شبکه هاي ميان ارتباطي
ارزيابي کارکردي شهرهاي کوچک در منطقه تهران
ارزيابي کارکردي شهرهاي کوچک در منطقه تهران
ارزيابي کيفيت خاک تحت تاثير کاربري اراضي و فرسايش آبي در منطقه هشتگرد
ارزيابي کيفيت خاک تحت تاثير کاربري اراضي و فرسايش آبي در منطقه هشتگرد
ارزیابی اقتصادی عناصر نادر خاکی مونازیت مروست به روش های ژئوشیمیایی و کانی سنگین ( یزد-ایران )
ارزیابی اقتصادی عناصر نادر خاکی مونازیت مروست به روش های ژئوشیمیایی و کانی سنگین ( یزد-ایران )
استخراج جديدي براي ناورداهاي وايل در شش بعد
استخراج جديدي براي ناورداهاي وايل در شش بعد
استخراج ميکرو با حلال از فضاي فوقاني به منظور تغليظ و استخراج ترکيبات نيترو آروماتيک در نمونه هاي فاضلاب با کروماتوگرافي گازي
استخراج ميکرو با حلال از فضاي فوقاني به منظور تغليظ و استخراج ترکيبات نيترو آروماتيک در نمونه هاي فاضلاب با کروماتوگرافي گازي
استخراج ميکرو با حلال به همراه استخراج برگشتي به منظور اندازه گيري داروهاي فنازوپيريدين و پروپرانولول
استخراج ميکرو با حلال به همراه استخراج برگشتي به منظور اندازه گيري داروهاي فنازوپيريدين و پروپرانولول
استخراج و آنالیز اسانس گیاه Satureja avromanica و بررسی خواص ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانتی اسانس وعصاره های مختلف آن
استخراج و آنالیز اسانس گیاه Satureja avromanica و بررسی خواص ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانتی اسانس وعصاره های مختلف آن
استخراج و بررسي پپتيدهاي فعال بيولوژيکي  Hyla savignyi
استخراج و بررسي پپتيدهاي فعال بيولوژيکي Hyla savignyi
استخراج و تعيين ساختار مواد طبيعي موجود در سه گياه از خانواده کمپوزيته و لابياته
استخراج و تعيين ساختار مواد طبيعي موجود در سه گياه از خانواده کمپوزيته و لابياته

صفحه‌ها