طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

دانشنامه ی نیایشگاه های ایران پیش از اسلام
دانشنامه ی نیایشگاه های ایران پیش از اسلام
درباره رفتار مغشوش در بعد يک
درباره رفتار مغشوش در بعد يک
درباره پوشش هاي جبرهاي لي کامل
درخت هاي بازه اي
درخت هاي بازه اي
درختهاي k- kاي بازگشتي تصادفي
درختهاي k- kاي بازگشتي تصادفي
دسته بندي (۲، ۳، ۱۳) - ‎۲ طرحهاي ساده با گروه خودريختي غير بديهي
دسته بندي (۲، ۳، ۱۳) - ‎۲ طرحهاي ساده با گروه خودريختي غير بديهي
دوره جامع و عملي ترجمه انگليسي به فارسي
دوره جامع و عملي ترجمه انگليسي به فارسي
ديدگاه هاي مطرح در اخلاق زيست محيطي
ديدگاه هاي مطرح در اخلاق زيست محيطي
ديناميک هندسه ي ناجابجايي
ديناميک هندسه ي ناجابجايي
ديناميک هندسي ناجابجايي
ديناميک هندسي ناجابجايي
دیدگاه های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مرتبط با علوم زیستی در مورد ملاحظات اخلاقی درکاربردهای زیست فناوری های نوین در تهران
دیدگاه های فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مرتبط با علوم زیستی در مورد ملاحظات اخلاقی درکاربردهای زیست فناوری های نوین در تهران
رابطه A - فشردگي و قضيه نقطه ثابت
رابطه A - فشردگي و قضيه نقطه ثابت
رابطه بين استرس شغلي و هوش هيجاني ( و مولفه هاي هوش هيجاني ) بين کارمندان دانشگاه شهيد بهشتي
رابطه بين استرس شغلي و هوش هيجاني ( و مولفه هاي هوش هيجاني ) بين کارمندان دانشگاه شهيد بهشتي
رابطه ي فرهنگ ملي با شرايط شغلي و خانوادگي در نمونه، نمونه اي از کارمندان اداري دانشگاه شهيدبهشتي
رابطه ي فرهنگ ملي با شرايط شغلي و خانوادگي در نمونه، نمونه اي از کارمندان اداري دانشگاه شهيدبهشتي
راهبرد توسعه پژوهش در " واحد پژوهش برنامه ريزي و طراحي محيط"
راهبرد توسعه پژوهش در " واحد پژوهش برنامه ريزي و طراحي محيط"
راهبرد توسعه پژوهش در " واحد پژوهش و برنامه ريزي و طراحي محيط "
راهبرد توسعه پژوهش در " واحد پژوهش و برنامه ريزي و طراحي محيط "
رده بندي گراف هاي با عدد هال ‎۲
رده بندي گراف هاي با عدد هال ‎۲
رديابي dsRNA هاي همراه با جدايه هاي ايراني Fusarium graminearu و بررسي نقش آلودگي به آن ها در توکسين زايي و بيماريزايي جدايه ها
رسته M- جبرها
رسته M- جبرها
رسته M- جبرها با همريختي هاي دروني
رسته M- جبرها با همريختي هاي دروني
رسم کامپيوتري منحني سوره هاي قرآن کريم (جزء ‎۳۰) و بررسي آن ها به عنوان تغيير و تحول کيفي انسان
رسم کامپيوتري منحني سوره هاي قرآن کريم (جزء ‎۳۰) و بررسي آن ها به عنوان تغيير و تحول کيفي انسان
رشته اي شدن يوني _ صوتي يک پلاسماي حامل جريان
رشته اي شدن يوني _ صوتي يک پلاسماي حامل جريان
رعايت اخلاق در نسل جوان يک بررسي تجربي از ميزان و علل تقلب در مدارس و دانشگاههاي تهران
رعايت اخلاق در نسل جوان يک بررسي تجربي از ميزان و علل تقلب در مدارس و دانشگاههاي تهران
رفتار غير يکنواخت پتانسيل شناور در يک لايه کاتدي پلاسمايي در حضور يون هاي منفي با دماي پائين
رفتار غير يکنواخت پتانسيل شناور در يک لايه کاتدي پلاسمايي در حضور يون هاي منفي با دماي پائين

صفحه‌ها