طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

جواب دقیق بر ای یک کلاس از مسئله ریمان - هیلبرت ماتریسی
جواب دقیق بر ای یک کلاس از مسئله ریمان - هیلبرت ماتریسی
دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه نیوبرانزویک، کانادا

صفحه‌ها