طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

توسعه معادلات بنيادي نطريه زير سامانه هاي باز کوانتومي مناسب براي سيستم هاي پوزيتروني و سيستم هاي مولکولي در وراي تقريب بورن -
توسعه معادلات بنيادي نطريه زير سامانه هاي باز کوانتومي مناسب براي سيستم هاي پوزيتروني و سيستم هاي مولکولي در وراي تقريب بورن -
توسعه يک روش RT - PCR براي شناسائي تفاوت سنجي و تعيين کيفي سيب زميني از نظر ژنتيکي دستکاري شده در مقابل ويروس PVY در مقايسه با
توسيعهاي مدلهاي کريپکي نظريه هاي شهودي
توسيعهاي مدلهاي کريپکي نظريه هاي شهودي
توسيعهاي مقدماتي مدلهاي کريپکي
توسيعهاي مقدماتي مدلهاي کريپکي
توليد اسيد رزمارينيک از گياهچه هاي ريز ازديادي شه آويشن شيرازي (.Zataria multiflora Boiss)
توليد اسيد رزمارينيک از گياهچه هاي ريز ازديادي شه آويشن شيرازي (.Zataria multiflora Boiss)
توليد منگنز اتيلن بيس دي کارباميت
توليد منگنز اتيلن بيس دي کارباميت
توليد و مشخصه يابي لايه هاي ترکيبات سراميکي اکسيدي ، نيتريدي و يا کربايدي با استفاده از تخليه الکتروليتي پلاسمايي با ولتاژ بال
توليد پرتو يوني بر انرژي حاصل از يک منبع يوني جديد به منظور سخت کردن فلزات و ادوات صنعتي
توليد پرتو يوني بر انرژي حاصل از يک منبع يوني جديد به منظور سخت کردن فلزات و ادوات صنعتي
توپولوژي بدون نقطه و طيف فضاي ريس
توپولوژي بدون نقطه و طيف فضاي ريس
جبر لي- جفت ها براي يک زير جبر ماکسيمال
جبرانسازی خطای ناهم محوری در موتور رلوکتانس سوئیچی سه فاز
جبرانسازی خطای ناهم محوری در موتور رلوکتانس سوئیچی سه فاز
جداسازي انانيتومرهاي دارويي به وسيله کروماتوگرافي مايع با استفاده از وانکومايسين به عنوان فازساکن کايرال
جداسازي انانيتومرهاي دارويي به وسيله کروماتوگرافي مايع با استفاده از وانکومايسين به عنوان فازساکن کايرال
جداسازي باکتري(هاي) قطران خوار بومي ايران و بررسي شرايط بهينه مصرف قطران
جداسازي باکتري(هاي) قطران خوار بومي ايران و بررسي شرايط بهينه مصرف قطران
جداسازي و تعيين ساختار ترکيبات شيميايي موجود در گياه گل ارونه
جداسازي و شناسايي قارچ هاي اندوفيت توليد کننده تاکسول از درخت سرخدار بر اساس مشخصات مورفولوژيکي و مولکولي
جداسازي و شناسايي قارچ هاي اندوفيت توليد کننده تاکسول از درخت سرخدار بر اساس مشخصات مورفولوژيکي و مولکولي
جستجوبرای ارائه ی تعریفی جامع برای " طرح "
جستجوبرای ارائه ی تعریفی جامع برای " طرح "
جمع آوري و شناسائي گياهان استان مازندران و استان مرکزي در جهت بهينه سازي هر باريوم دانشکده علوم زيستي
جمع آوري و شناسائي گياهان استان مازندران و استان مرکزي در جهت بهينه سازي هر باريوم دانشکده علوم زيستي
جمع آوري و شناسايي و بررسي تاکسونومي عددي گونه هاي جنس CharaL. از تيره Characeae در استان مرکزي
جنبه هاي الکوريتمي تريدها
جنبه هاي الکوريتمي تريدها
جهان شتابدار در گرانش شامه اي با پتانسيل مقيد کننده
جهان شتابدار در گرانش شامه اي با پتانسيل مقيد کننده
جهان غيب در مثنوي معنوي
جهان غيب در مثنوي معنوي
جواب دقیق بر ای یک کلاس از مسئله ریمان - هیلبرت ماتریسی
جواب دقیق بر ای یک کلاس از مسئله ریمان - هیلبرت ماتریسی
حاصلضرب کلاس های تزویجی و کروی در گروه های لی نیمه ساده و جبر ورلینده
حاصلضرب کلاس های تزویجی و کروی در گروه های لی نیمه ساده و جبر ورلینده
حذف آلودگي نفتي از خاک به کمک گياه با تاکيد بر تاثير لندفارمينگ بر کارايي آن
حذف آلودگي نفتي از خاک به کمک گياه با تاکيد بر تاثير لندفارمينگ بر کارايي آن

صفحه‌ها