طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تعيين ناخالصي هاي فرار پليمر دارويي پلي(‎۱-وينيل ‎۲-پيروليدون)
تعيين ناخالصي هاي فرار پليمر دارويي پلي(‎۱-وينيل ‎۲-پيروليدون)
عليرضا قاسم پور, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCI 161 1385

صفحه‌ها