طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تشخيص کاراکتر با استفاده از سيستم مالتي اکسپرت
تشخيص کاراکتر با استفاده از سيستم مالتي اکسپرت
تصحيحات تابشي انرژي کازمير براي نظريه phi4/  باشرط مرزي ديريکله در دو بعد فضايي
تصحيحات تابشي انرژي کازمير براي نظريه phi4/ باشرط مرزي ديريکله در دو بعد فضايي
تصويربرداري سريع از پلاسماي رخداده توسط ليزر نانوثانيه
تصويربرداري سريع از پلاسماي رخداده توسط ليزر نانوثانيه
تعبيرکپنهاگي پديدارهاي هسته اي
تعبيرکپنهاگي پديدارهاي هسته اي
تعيين DEM بهينه و اندازه پيکسل مناسب هيدرولوژيکي براي نقشه هاي ‎۱:۲۵۰۰۰ کشور
تعيين DEM بهينه و اندازه پيکسل مناسب هيدرولوژيکي براي نقشه هاي ‎۱:۲۵۰۰۰ کشور
تعيين اعتبار و پايايي پرسشنامه خود توصيفي ورزشکاران نخبه
تعيين تارشدگي ناشي از عدم تنظيم دوربين در تصاوير نويزي Out of Focus Blur Identification in Noisy Images
تعيين تارشدگي ناشي از عدم تنظيم دوربين در تصاوير نويزي Out of Focus Blur Identification in Noisy Images
تعيين ترکيب بخش آزمونهاي ناتوان بر اساس شاخص در دسترس بودن آموزش متوسطه
تعيين ترکيب بخش آزمونهاي ناتوان بر اساس شاخص در دسترس بودن آموزش متوسطه
تعيين ترکيبات BTEX در نمونه هاي آب و فاضلاب مراکز صنعتي توسط روشي ساده و سريع بر مبناي هدايت مستقيم نمونه از فضاي فوقاني به دس
تعيين ترکيبات BTEX در نمونه هاي آب و فاضلاب مراکز صنعتي توسط روشي ساده و سريع بر مبناي هدايت مستقيم نمونه از فضاي فوقاني به دس
تعيين جايگاه هاي تشکيل پيوند کمپلکس تاليوم (‎۱ ) با سديم گوانوزين منوفسفات به عنوان يکي از اجزا DNA در محيط آبي و محاسبه ثابت
تعيين جايگاه هاي تشکيل پيوند کمپلکس تاليوم (‎۱ ) با سديم گوانوزين منوفسفات به عنوان يکي از اجزا DNA در محيط آبي و محاسبه ثابت
تعيين حداقل، حداکثر و ميانگين غلظت هورمون هاي تيروکسين و هورمون محرک تيروئيد در جمعيت ها و اقوام مختلف ايران
تعيين حداقل، حداکثر و ميانگين غلظت هورمون هاي تيروکسين و هورمون محرک تيروئيد در جمعيت ها و اقوام مختلف ايران
تعيين روائي و پايائي آزمون هاي برخاستن و حرکت کردن زماندار و دسترسي عملکردي براي شناسايي خطر زمين خوردن در سالمندان
تعيين سيستم جريان آب زير زميني با استفاده از داده هاي پردازش شده اندست TM
تعيين سيستم جريان آب زير زميني با استفاده از داده هاي پردازش شده اندست TM
تعيين ضرايب اسمزي محلول هاي الکتروليتي غليظ با استفاده از روش پتانسيومتري
تعيين ضرايب اسمزي محلول هاي الکتروليتي غليظ با استفاده از روش پتانسيومتري
تعيين مدلي براي خرد شدن قطعات زغال سنگ در معدن زير آب
تعيين مدلي براي خرد شدن قطعات زغال سنگ در معدن زير آب
تعيين منشاء گوگرد، کربن و سيال هاي کانه دار در رگه هاي طلادار منطقه معدني ارغش - جنوب غرب نيشابور ، شمال شرق ايران
تعيين منشاء گوگرد، کربن و سيال هاي کانه دار در رگه هاي طلادار منطقه معدني ارغش - جنوب غرب نيشابور ، شمال شرق ايران
تعيين ميزان تغييرات پوشش جنگلي و نقش آن در ايجاد و تحول اشکال فرسايشي در دامنه شمالي البرز(مطالعه موردي: حوضه آبخيز واز و لاوي
تعيين ميزان تغييرات پوشش جنگلي و نقش آن در ايجاد و تحول اشکال فرسايشي در دامنه شمالي البرز(مطالعه موردي: حوضه آبخيز واز و لاوي
تعيين ناخالصي هاي فرار پليمر دارويي پلي(‎۱-وينيل ‎۲-پيروليدون)
تعيين ناخالصي هاي فرار پليمر دارويي پلي(‎۱-وينيل ‎۲-پيروليدون)
تعيين يک ضريب نامعلوم وابسته به زمان در يک مساله معکوس سهموي
تعيين يک ضريب نامعلوم وابسته به زمان در يک مساله معکوس سهموي
تغيير مشخصه متريک در نسبيت عام
تغيير مشخصه متريک در نسبيت عام
تغيير نشانگان متريک در کيهانشناسي اسپينوري کلاسيک و کوانتومي
تغيير نشانگان متريک در کيهانشناسي اسپينوري کلاسيک و کوانتومي
تقارن دوگاني در نظريه هاي پيمانه اي
تقارن دوگاني در نظريه هاي پيمانه اي
تقارن دوگانی در نظریه های پیمانه ای
تقارن دوگانی در نظریه های پیمانه ای
تقريب ديفيومرفيسم هاي ناهذلولوي بوسيله ديفيومرفيسم داراي تماس هموکلينيکي
تقريب ديفيومرفيسم هاي ناهذلولوي بوسيله ديفيومرفيسم داراي تماس هموکلينيکي

صفحه‌ها