طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

تاثير حلال بر ثابت هاي پروتون دار شدن تريپتوفان
تاثير حلال بر ثابت هاي پروتون دار شدن تريپتوفان
تاثير حلال بر پروتون دارشدن پنسيل آمين و تشکيل کمپلکس هاي آن با تاليوم (I) در مخلوط هاي مختلف آب - متانول
تاثير روش تحليل ارتباط محاوره اي ( T.A ) در افزايش خودشناسي و رضايت زناشويي زوج هاي ناسازگار
تاثير روش تحليل ارتباط محاوره اي ( T.A ) در افزايش خودشناسي و رضايت زناشويي زوج هاي ناسازگار
تاثير زوج درمانگري در افزايش خود شناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار
تاثير زوج درمانگري در افزايش خود شناسي، جهت گيري مذهبي و سازگاري زناشويي زوج هاي ناسازگار
تاثير غلظت هاي مختلف هيدروکربن هاي نفتي بر پارامترهاي رشد گياه و کارايي زيست پالايي گياهي
تاثير غني سازي (ادراکي - حرکتي ) محيط بر رشد حرکات درشت و ظريف اطفال ‎۵ تا‎۸ ماهه
تاثير غني سازي (ادراکي - حرکتي ) محيط بر رشد حرکات درشت و ظريف اطفال ‎۵ تا‎۸ ماهه
تاثير فعاليت بدني بر کيفيت زندگي سالمندان
تاثير نوبتکاري بر رضامندي زناشويي پرستاران
تاثير نوبتکاري بر رضامندي زناشويي پرستاران
تاثير هزينه هاي ناشي از آلودگي هوا در بخش هاي هيجده گانه اقتصادي، بر سياست هاي تجاري دولت
تاثير يک جلسه انقباض برونگراي قدرتي بر ميزان شاخص آسيب عضلاني (کراتين کيناز ) در ورزشکاران و غير ورزشکاران جوان پسر
تاثير يک جلسه فعاليت مقاومتي دايره اي بر سطح BDNF پلاسما مردان جوان
تاثير يک جلسه فعاليت مقاومتي دايره اي بر سطح BDNF پلاسما مردان جوان
تاثير يک جلسه فعاليت مقاومتي دايره اي بر سطح ميوستاتين پلاسما و مقاومت به انسولين مردان سالم
تاثير يک جلسه فعاليت مقاومتي دايره اي بر سطح ميوستاتين پلاسما و مقاومت به انسولين مردان سالم
تاثير يک جلسه فعاليت مقاومتي دايره اي بر سطح نسفاتين - ‎۱ پلاسما و مقاومت به انسولين
تاثير يک جلسه فعاليت مقاومتي دايره اي بر سطح نسفاتين - ‎۱ پلاسما و مقاومت به انسولين
تاثير پذيري دانشجويان از برنامه هاي علمي تلويزيون
تاثير پذيري دانشجويان از برنامه هاي علمي تلويزيون
تاثير گنبد نمکي قلعه گچي بر شوري آب هاي زيرزميني دشت داريون با توجه به ساختار زمين شناسي منطقه
تاثير گنبد نمکي قلعه گچي بر شوري آب هاي زيرزميني دشت داريون با توجه به ساختار زمين شناسي منطقه
تاثیر آموزش فرزندپروری ویژه کودکان اتیستیک برتنیدگی و راهبردهای مقابله ای مادران
تاثیر آموزش فرزندپروری ویژه کودکان اتیستیک برتنیدگی و راهبردهای مقابله ای مادران
تاثیر اکوتوریسم برتوسعه روستایی حوزه کلانشهرها مورد: بخش لواسانات
تاثیر اکوتوریسم برتوسعه روستایی حوزه کلانشهرها مورد: بخش لواسانات
تاملاتي در مناسبات بازار و بازرگاني در سده هاي ميانه تاريخ ايران
تاملاتي در مناسبات بازار و بازرگاني در سده هاي ميانه تاريخ ايران
تبخير کوانتومي سياه چاله ها و مقياس بندي بلند برد
تبخير کوانتومي سياه چاله ها و مقياس بندي بلند برد
تبيين رفتار کشاورزان در پذيرش فناوري هاي کشاورزي پايدار ( مطالعه موردي فناوري هاي مديريت تلفيقي آفات در مزارع برنج )
تبيين رفتار کشاورزان در پذيرش فناوري هاي کشاورزي پايدار ( مطالعه موردي فناوري هاي مديريت تلفيقي آفات در مزارع برنج )
تبيين عوامل خطروميزان تاثيرهريک درمزارع پرورش مرغ گوشتي و تخمگذار
تبيين عوامل خطروميزان تاثيرهريک درمزارع پرورش مرغ گوشتي و تخمگذار
تجزيه و تحليل بازار صادراتي ميوه هاي ارگانيک ايران به روش SWOT
تجزيه و تحليل بازار صادراتي ميوه هاي ارگانيک ايران به روش SWOT
تحقيق و بررسي مدارات چند مقداري مد جريان و ارائه معکوس کننده هاي سه مقداري بسيار سريع و مدارات چند مقداري بر اساس الگوريتم هاي
تحقيق و بررسي مدارات چند مقداري مد جريان و ارائه معکوس کننده هاي سه مقداري بسيار سريع و مدارات چند مقداري بر اساس الگوريتم هاي
تحقيق و طراحي جمع کننده هاي CMOS با کمترين تعداد ترانزيستور
تحقيق و طراحي جمع کننده هاي CMOS با کمترين تعداد ترانزيستور

صفحه‌ها