طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي دروس عمومي دوره کارشناسي در نظام آموزش عالي ايران از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
بررسي وضعيت موجود و مطلوب برنامه درسي دروس عمومي دوره کارشناسي در نظام آموزش عالي ايران از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
بررسي وضعيت گونه هاي ماهيان غير بومي در رودخانه هاي هراز، تجن و گرگانرود در حوضه آبريز جنوب درياي خزر
بررسي وضيعت موجود و مطلوب برنامه درسي دروس عمومي دوره کارشناسي در نظام آموزش عالي ايران از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
بررسي وضيعت موجود و مطلوب برنامه درسي دروس عمومي دوره کارشناسي در نظام آموزش عالي ايران از ديدگاه دانشجويان و اعضاي هيئت علمي
بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس جهت گيري در رابطه جنسي
بررسي ويژگي هاي روانسنجي مقياس جهت گيري در رابطه جنسي
بررسي ويژگي هاي روانسنجي و اعتباريابي ابزار سنجش کارکرد خانواده (FAD)
بررسي ويژگي هاي روانسنجي و اعتباريابي ابزار سنجش کارکرد خانواده (FAD)
بررسي ويژگي هاي مخزني سازندهاي جهرم و سروک کوه موند با استفاده از پارامترهاي پتروفيزيکي
بررسي ويژگي هاي مخزني سازندهاي جهرم و سروک کوه موند با استفاده از پارامترهاي پتروفيزيکي
بررسي ويژگيهاي تصوير عنبيه چشم به منظور استفاده از آن به عامل شناسايي افراد و نحوه تسريع آن
بررسي ويژگيهاي تصوير عنبيه چشم به منظور استفاده از آن به عامل شناسايي افراد و نحوه تسريع آن
بررسي يک روش فشرده سازي ديتا در کدهاي خطي
بررسي يک روش فشرده سازي ديتا در کدهاي خطي
بررسي پايايي و اعتبار مقياس تاکتيک هاي حل تعارض ، نسخه تجديد نظر يافته
بررسي پايايي و اعتبار مقياس تاکتيک هاي حل تعارض ، نسخه تجديد نظر يافته
بررسي پايداري دستگاه هاي ديناميکي زمان گسسته با استفاده از تابع لياپانوف
بررسي پايداري دستگاه هاي ديناميکي زمان گسسته با استفاده از تابع لياپانوف
بررسي پخش منفي در يک پلاسماي ضعيف يونيزه
بررسي پخش منفي در يک پلاسماي ضعيف يونيزه
بررسي پيش گويه و پسين گويه در مشهورترين داستان هاي معاصر فارسي
بررسي پيش گويه و پسين گويه در مشهورترين داستان هاي معاصر فارسي
بررسي ژئو تکنيکي و شناسايي عوامل و مکانيزم افزايش فعال در ناحيه پرديس ‎۲ دانشگاه شهيد بهشتي ( زير آب - مازندران )
بررسي کارايي مصرف کودهاي بيولوژيک در تلفيق با کود دامي در شرايط اقليمي در دو منطقه ورامين و زيرآب
بررسي کارايي مصرف کودهاي بيولوژيک در تلفيق با کود دامي در شرايط اقليمي در دو منطقه ورامين و زيرآب
بررسي کارايي منعقد کننده هاي شيميايي در حذف کدورت از آب شرب
بررسي کارايي منعقد کننده هاي شيميايي در حذف کدورت از آب شرب
بررسي کاربرد و ساختار مصالح نرم در معماري منظر
بررسي کاربرد و ساختار مصالح نرم در معماري منظر
بررسي کامل يک ژنراتور رلوکتانس سوئيچي با سيم پيچ باي فيلار
بررسي کامل يک ژنراتور رلوکتانس سوئيچي با سيم پيچ باي فيلار
بررسي کمي و کيفي اسانس گياه معطر و داروئي Tripleurospemum disciforme
بررسي کمي و کيفي اسانس گياه معطر و داروئي Tripleurospemum disciforme
بررسي کيفي نيازهاي رواني مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک در مراجعه کنندگان به دو مرکز آموزشي توانبخشي اختلالات اتيستيک
بررسي کيفي نيازهاي رواني مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک در مراجعه کنندگان به دو مرکز آموزشي توانبخشي اختلالات اتيستيک
بررسي کيفي نيازهاي رواني مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک درمراجعه کنندگان به دو مرکز آموزشي و توانبخشي اختلالات اتيستي
بررسي کيفي نيازهاي رواني مادران کودکان مبتلا به اختلالات اتيستيک درمراجعه کنندگان به دو مرکز آموزشي و توانبخشي اختلالات اتيستي
بررسي کيفيت زندگي زنان مبتلا به ايدز شهر تهران
بررسي کيفيت زندگي زنان مبتلا به ايدز شهر تهران
بررسی اثر استخلاف برروی حلقه بنزنی لیگاند N- فنیل پیرازین کربوکسآمیددرانباشتگی حالت جامد کمپلکس های جیوه
بررسی اثر استخلاف برروی حلقه بنزنی لیگاند N- فنیل پیرازین کربوکسآمیددرانباشتگی حالت جامد کمپلکس های جیوه
بررسی اثر انانتیومرهای اورنیتین روی رشد و مقاومت توتون به تنش های شوری و خشکی
بررسی اثر انانتیومرهای اورنیتین روی رشد و مقاومت توتون به تنش های شوری و خشکی
بررسی اثرات زیست محیطی ( رسوب گذاری و رسوب زدایی ) در مخزن سد شهید رجایی
بررسی اثرات زیست محیطی ( رسوب گذاری و رسوب زدایی ) در مخزن سد شهید رجایی

صفحه‌ها