طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

بررسي نظري به روش " از آغاز " از تشکيل پيوند هاي هيدروژني درون مولکولي در پورفيرين ها: بازآزاد در مقايسه با کمپلکسها
بررسي نظري به روش " از آغاز " از تشکيل پيوند هاي هيدروژني درون مولکولي در پورفيرين ها: بازآزاد در مقايسه با کمپلکسها
بررسي نظري نوآرايي جانسون - کلايزن
بررسي نقش آموزشي زسانه ها در توسعه روستايي ( مطالعه موردي : روستاهاي استان قزوين )
بررسي نقش آموزشي زسانه ها در توسعه روستايي ( مطالعه موردي : روستاهاي استان قزوين )
بررسي نقش بازدارندگي فلز قلع در فرآيند تخريب مولول قلع - وردوهيم : يک مطالعه نظري Inhibitory Role of Sn in the Tin - Verdoheme
بررسي نقش بازدارندگي فلز قلع در فرآيند تخريب مولول قلع - وردوهيم : يک مطالعه نظري Inhibitory Role of Sn in the Tin - Verdoheme
بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و کاهش مشکلات روانشناختي رشته هاي علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي نقش راهبردهاي شناختي و انگيزشي در پيشرفت تحصيلي و کاهش مشکلات روانشناختي رشته هاي علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي
بررسي نقش ضدباکتريال پرتقال بر روي باکتري هاي هوازي و بي هوازي اختياري در بيماران مبتلا به ضايعات پوستي
بررسي نقش ضدباکتريال پرتقال بر روي باکتري هاي هوازي و بي هوازي اختياري در بيماران مبتلا به ضايعات پوستي
بررسي نقش و اهميت مديريت سبد( پورتفوليوي) پروژه در شرکتهاي سرمايه گذاري مسکن و ساختمان
بررسي نقش و اهميت مديريت سبد( پورتفوليوي) پروژه در شرکتهاي سرمايه گذاري مسکن و ساختمان
بررسي نقش گياه پوششي تابستانه در تامين نيتروژن مورد نياز گياه سير و تراکم علفهاي هرز در زراعت ارگانيک سير
بررسي نقش گياه پوششي تابستانه در تامين نيتروژن مورد نياز گياه سير و تراکم علفهاي هرز در زراعت ارگانيک سير
بررسي نمايش هاي جبر کوانتومي يک مدل غير ناورداي لورنتس
بررسي هماهنگ دوم با منشاء مغناطيسي در موارد مگنتوالکتريک
بررسي هماهنگ دوم با منشاء مغناطيسي در موارد مگنتوالکتريک
بررسي و تبيين مکانيسم ها و استراتژي هاي مناسب براي دستيابي به کشاورزي پايدار در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اکولوژيک
بررسي و تبيين مکانيسم ها و استراتژي هاي مناسب براي دستيابي به کشاورزي پايدار در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و اکولوژيک
بررسي و تحقيق در ميدانهاي پيمانه اي ناشي از ابعاد اضافه
بررسي و تحقيق در ميدانهاي پيمانه اي ناشي از ابعاد اضافه
بررسي و تحقيق شرايط بهينه استخراج پتاسيم و تبديل آن به کربنات پتاسيم
بررسي و تحقيق شرايط بهينه استخراج پتاسيم و تبديل آن به کربنات پتاسيم
بررسي و تحليل حالت موتوري و ژنراتوري يک موتور سوئيچ رلوکتانس با روتور خارجي و راه انداز آن
بررسي و تحليل حالت موتوري و ژنراتوري يک موتور سوئيچ رلوکتانس با روتور خارجي و راه انداز آن
بررسي و تحليل ساختار فضائي / فعاليتي شهر تهران و ارزيابي امکان پذيري راههاي مقابله با ناهنجاري هاي موجود
بررسي و تحليل ساختار فضائي / فعاليتي شهر تهران و ارزيابي امکان پذيري راههاي مقابله با ناهنجاري هاي موجود
بررسي و شبيه سازي ادوات تک الکترون
بررسي و شبيه سازي ادوات تک الکترون
بررسي و شبيه سازي انتقال حامل در نيمه هادي هاي غير منظم
بررسي و شبيه سازي انتقال حامل در نيمه هادي هاي غير منظم
بررسي و شناخت روشهاي تحقيق در علوم سياسي و روابط بين المللي
بررسي و شناخت روشهاي تحقيق در علوم سياسي و روابط بين المللي
بررسي و شناسايي مواد متشکله موجود در اسانس سه گياه از خانواده اوميليفر و کمپوزيته ‎۱- کماي لرستاني  ‎۲- کماي هزار مسجدي  ‎۳- گ
بررسي و شناسايي مواد متشکله موجود در اسانس سه گياه از خانواده اوميليفر و کمپوزيته ‎۱- کماي لرستاني ‎۲- کماي هزار مسجدي ‎۳- گ
بررسي و محاسبه در طراحي تيغه ليزر Nd: YAG با توان ‎۴۵۰w
بررسي و محاسبه در طراحي تيغه ليزر Nd: YAG با توان ‎۴۵۰w
بررسي و مقايسه برخي از ويژگيهاي روانشناختي دانشجويان دختر و پسر ورزشکار و غير ورزشکار در دانشگاههاي منتخب تهران
بررسي و مقايسه برخي از ويژگيهاي روانشناختي دانشجويان دختر و پسر ورزشکار و غير ورزشکار در دانشگاههاي منتخب تهران
بررسي و مقايسه شوري و دماي همگن شدن در اسکارن همراه با مس پورفيري سونگون و اسکارن هاي همراه شيور
بررسي و مقايسه شوري و دماي همگن شدن در اسکارن همراه با مس پورفيري سونگون و اسکارن هاي همراه شيور
بررسي و مقايسه موفقيت تحصيلي دانشجوياني که از توالي رشته در دوره کارشناسي ارشد برخوردارند با دانشجوياني که فاقد توالي رشته اند
بررسي و مقايسه موفقيت تحصيلي دانشجوياني که از توالي رشته در دوره کارشناسي ارشد برخوردارند با دانشجوياني که فاقد توالي رشته اند
بررسي وجود اندازه پاياي احتمالي و پايداري تصادفي در نگاشت هاي چند مدال روي دايره
بررسي وجود اندازه پاياي احتمالي و پايداري تصادفي در نگاشت هاي چند مدال روي دايره

صفحه‌ها