طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

طرح های پژوهشی فارسی

تب‌های اولیه

صفحه‌ها

"اجتماعيات در ادبيات" در آثار منثور فارسي تا قرن پنجم
"اجتماعيات در ادبيات" در آثار منثور فارسي تا قرن پنجم
علي محمد سجادي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: LIT 10 1383
M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
M- مجموعه هاي فازي روي M- مجموعه ي A ( مجموعه هاي فازي روي نيم گروه ها )
مهديه حدادي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCM 95 1389, حاوي CD ;
آشکار ساز Unruh در حضور شکست تقارن لورنتس
آشکار ساز Unruh در حضور شکست تقارن لورنتس
نيما خسروي, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCI 140
اثر ساليسيليک اسيد ( SA ) و بتا آمينو بوتيريک اسيد ( BABA ) بر مقاومت گياهچه پسته در مقابل استرس سرما
اثر ساليسيليک اسيد ( SA ) و بتا آمينو بوتيريک اسيد ( BABA ) بر مقاومت گياهچه پسته در مقابل استرس سرما
فرانسواز برنارد, شماره طرح پژوهشی در پایگاه قدیم: SCI 255 1389, حاوي CD ;

صفحه‌ها