طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسی محاسباتی برهم کنش های کاتیون -π در دربرهم كنش + 2 Mn با آمینو اسیدهای فنیل آلانین، تیروزین و تریپتوفان در فاز گازی

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده