طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحلیل مدل آمیخته ی خطی استوار بااستفاده از توزیع های خانواده چوله از دیدگاه های بیزی و غیربیزی در حضور مقادیر گم شده

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده