طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

کاربرد طراحي آزمايش براي بهينه کردن روش استخراج با غشاي الکتريکي متصل شده به الکتروفورز موئين جهت اندازه گيري علف کش هاي فنوکس

تب‌های اولیه