طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارزيابي روند تغيير سيماي سرزمين تهران بر اساس شاخص هاي عملکرد بوم شناختي شبکه سبزراه ها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده