طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تعيين ترکيبات BTEX در نمونه هاي آب و فاضلاب مراکز صنعتي توسط روشي ساده و سريع بر مبناي هدايت مستقيم نمونه از فضاي فوقاني به دس

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده