طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي ميزان مشابهت بين سبک يادگيري دانشجويان و سبک تدريس مدرس و رابطه آن با ميزان رضايت دانشجو از کلاس

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده