طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ميکرواستخراج مايع - مايع توسط روش ديسپرسيو به منظور تغليظ و استخراج ترکيبات دي نيتروتولوئن در نمونه هاي آبي با کروماتوگرافي گا

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده