طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

جداسازي و شناسايي قارچ هاي اندوفيت توليد کننده تاکسول از درخت سرخدار بر اساس مشخصات مورفولوژيکي و مولکولي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده