طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تحليل منطقه اي فراواني خشکسالي هيدرولوژيک در حوزه آبخيز سفيدرود با استفاده از شاخص هاي جريان کمينه

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده