طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بازسازي تصوير به دست آمده از نمونه هاي مشابه بافت پستان در ناحيه فروسرخ نزديک به کمک روش پاره هاي مرزي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده