طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

مطالعه مکانيسم مولکولي برهمکنش بتا hairpin ها در محلول ساکاروز به روش هاي ديناميک مولکولي

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده