طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

ارائه چارچوبي مدل رانه جهت توليد خودکار راه حل هاي سازماني مبتني بر سرويس بر اساس دارايي هاي موجود

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده