طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

روش نوين در سنجش طيف براي سيستم هاي مخابرات ادراکي از طريق ترکيب روش هاي جداسازي کور منابع با روش هاي متعارف

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده