طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

تهيه ترکيبات نوين اسپيرو - ايندوليزيدين از طريق واکنش حلقه زايي ۳ ، ‎۱- دوقطبي آزومتين ايليدها با دو قطبي دوست ها

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده