طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي رفتار نشت هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي از خاک هاي آلوده به روش ليچينگ ستوني

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده