طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي تاثيرکاربرد تلفيقي کودهاي آلي و شيميايي با باکتري هاي تقويت کننده رشد ( PGPR ) بر قابليت دسترسي عناصر غذايي خاک و عملکر

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده