طبق روال سال‌های گذشته، اطلاعات دانشجویان ورودی جدید حدودا بیست مهر ماه (پس از تکمیل اطلاعات در سامانه گلستان) در کتابیار پند قابل دسترسی است. شروع استفاده از سرویس‌های امانت و مطالعه کتابیار پند برای این دانشجویان، به بعد از این تاریخ موکول می‌گردد.

بررسي شاخص هاي پايداري شبکه سبزراه ها بر اساس "اصول بوم شناسي سيماي سرزمين"

تب‌های اولیه

جزئیات
مشاهده